Nod Ysgol

smiling children walking to school

Mae Nod Ysgol Sustrans yn cydnabod ac yn cefnogi rhagoriaeth ysgolion mewn teithio llesol a chynaliadwy. Mae’n eu galluogi i ddisgleirio o ran arferion gorau ac mae’n cynnwys tair lefel gynyddol i ysgolion weithio drwyddyn nhw – Efydd, Arian ac Aur.

Mae’r Nod Ysgol yn gadael i ysgolion ganolbwyntio ar un neu ragor o ffurfiau ar deithio llesol (cerdded, beicio a sgwtera) neu deithio cynaliadwy (yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.) Y meini prawf ar gyfer y gwahanol lefelau yw:

Rhoddir yr Efydd i ysgol sydd wedi gweithio i gyflwyno rhai newidiadau trefniadol, diwylliannol ac ymddygiadol sy’n helpu cymuned yr ysgol i deithio mewn ffyrdd sy’n fwy llesol a chynaliadwy.
Rhoddir yr Arian i ysgol sy’n parhau i ddangos ei hymrwymiad i hyrwyddo teithio llesol a chynaliadwy, ond gyda llawer o’r egni a’r adnoddau’n dod o oddi mewn i’r ysgol a’i chymuned.
Rhoddir yr Aur i ysgol sydd wedi dangos ymrwymiad parhaus i hybu teithio llesol a chynaliadwy dros sawl blwyddyn sydd wedi arwain at newidiadau trefniadol, diwylliannol ac ymddygiadol sylweddol a hirhoedlog.

Ffeithiau allweddol am y Nod Ysgol:
 
Ar gyfer oedrannau 5-16
Mae yna bron 1,000 o ysgolion achrededig
Mae'n helpu i greu newid diwylliannol yn y tymor hir
Lefelau efydd, arian ac aur 
Cysylltiadau gydag Eco-ysgolion
 

Gallwch gofrestru eich ysgol ar gyfer y Nod Ysgol yma

Logiwch fewn i'ch cyfrif Nod Ysgol yma

Am wybodaeth am ein gwaith mewn ysgolion yng Nghymru, cysylltwch â [email protected] neu ffoniwch 02920 650602