Llwybrau Diogelach i’r Ysgol

children drawing on a map

Daeth y Ddeddf Teithio Llesol i rym yng Nghymru yn 2014 ac mae’n gosod dyletswydd gyfreithiol ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i ymgynghori gyda chymunedau lleol a datblygu rhwydwaith diogel ar gyfer cerdded a beicio.

Gall eich ysgol gymryd rhan a chael mynediad at ein hadnoddau ac arweiniad i alluogi disgyblion a’r gymuned ehangach i wneud y mwyaf o’r Ddeddf Teithio Llesol.

Gallwn eich cynghori ar sut i adnabod gwelliannau i lwybrau cerdded a beicio yn eich dalgylch, a sut i rannu eich canfyddiadau gyda’ch awdurdod lleol er mwyn sicrhau fod eich barn yn cael ei ystyried o fewn cynlluniau isadeiledd, megis Llwybrau Diogelach mewn Cymunedau

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Sustrans yn gweithio gydag ysgolion yng Nghymru, ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 02920 650 602.