Gweithia Hi Allan

Pupils plotting local routes on a map

Ar gyfer yr ystafell ddosbarth, lawrlwythwch ein taflenni gweithgareddau Gweithia Hi Allan.

Image of Suss It Out sheetGyda 5 taflen ar 5 o themâu, mae'r rhain yn berffaith i'w defnyddio pob diwrnod o'r wythnos. Mae pob thema yn cynnwys gweithgareddau hwyliog a chynhwysol wedi eu seilio ar deithio llesol y mae modd eu gosod i amserlen brysur diwrnod ysgol.

Mae i bob taflen weithgaredd 10, 20 neu 30 munud sydd angen nemor ddim gwaith paratoi a dim adnoddau ac eithrio'r rhai y cewch mewn ystafell ddosbarth nodweddiadol. Y taflenni unigol yw:

Ein gwasanaeth gwybodaeth rhad ac am ddim

Oes gennych gwestiynnau ynglŷn â theithio llesol i'r ysgol? Os na allwch chi canfod yr hyn rydych chi'n chwilio amdano ar y wefan, e-bostiwch ni ar [email protected]

Gallwn roi gwybod i chi am fentrau Sustrans ar gyfer ysgolion, fel ein hadnoddau Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd neu ein digwyddiad Big Pedal blynyddol fydd yn digwydd ledled y Deyrnas Unedig, a'r her y Newid Mawr ar-lein.