Big Shift Sustrans

Boy walking to school smiling and giving a thumbs up

Her newydd sbon ar-lein am ddim yw Big Shift Sustrans i gymell cymuned yr ysgol i deithio’n fwy egnïol.

Mae’r her yn gosod targedau unigol i ysgolion sy’n seiliedig ar sut mae disgyblion yn teithio i’r ysgol ar hyn o bryd gan eu helpu i wneud Cam Bach, Cam Mawr neu Naid Cawr i gynyddu eu teithio llesol.

Big Shift logoPrif Nodweddion

  • Yn agored i bob ysgol yn y DU yn ddi-dâl
  • Ar gael drwy gydol y flwyddyn – gall ysgolion ddewis unrhyw bum niwrnod i gyflawni’r her
  • Yn ogystal â’r ysgol gyfan, gall dosbarthiadau unigol a grwpiau blwyddyn gymryd rhan
  • Caiff ysgolion ail-wneud yr her er mwyn gwella eu cyflawniadau

Ewch at wefan y Big Shift am fwy o wybodaeth ac i gymryd rhan.

Cyn cymryd rhan yn yr her

Rydyn ni’n argymell eich bod yn edrych ar ein harweiniad ffantastig am ddim ‘Cynyddu teithio egnïol i'r ysgol – canllaw cam wrth gam chwe wythnos’. Wedi’i fwriadu ar gyfer athrawon, rhieni a llywodraethwyr i helpu i gael mwy o bobl i deithio’n egnïol yn ôl ac ymlaen i’r ysgol, mae’r arweiniad yn awgrymu rhaglen ac yn cynnwys llwyth o gynghorion ar gyfer digwyddiadau, gweithgareddau a gwersi i ysbrydoli mwy o siwrneiau ar droed, beic neu sgwter.

Lluniwyd y rhaglen i’w chyflwyno dros chwe wythnos (er y gallwch gymryd mwy o amser os dymunwch) gan arwain at wythnos weithredol i ddathlu ar y diwedd – ffordd berffaith o ymbaratoi ar gyfer her Big Shift Sustrans!

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith mewn ysgolion yng Nghymru, cysylltwch â [email protected] neu ffoniwch 02920 650602.