Archarwyr Sustrans

adult and pupil in superhero costumes

Cynllun gwobrwyo i unigolion yw Archarwyr Sustrans sy’n cydnabod sgiliau a chyflawniadau disgyblion wrth gerdded, sgwtera a beicio. Wedi’i anelu at blant 7 i 12 oed, mae disgyblion yn ennill pwyntiau am weithgareddau y maent yn eu cwblhau i ddod naill ai’n Arwyr neu’n Archarwyr Sustrans.

Superheroes booklet and badgesYn seiliedig ar lyfryn gweithgareddau, mae’r cynllun yn cynnig strwythur ac ysbrydoliaeth i blant i ddysgu ac ymarfer y sgiliau sy’n hanfodol ar gyfer teithio llesol diogel, cyson a hwyliog i’r ysgol ac ar gyfer siwrneiau eraill.

Rhennir y llyfryn yn bedair adran –

  • Dysgu ac ymarfer sgiliau newydd
  • Bod yn iach
  • Aros yn ddiogel
  • Helpu pobl eraill.

Unwaith iddynt ddod yn Arwyr neu’n Archarwyr, mae disgyblion yn cael tystysgrif yn wobr ynghyd â sticeri a bathodynnau yn ôl y dewis.

Am wybodaeth am ein gwaith mewn ysgolion yng Nghymru, cysylltwch â [email protected] neu ffoniwch 02920 650602.