Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Teithiau Iach i'r Ysgol

Mae Sustrans yn gweithio gyda nifer o ysgolion ledled Cymru, yn galluogi mwy o blant i gerdded, beicio a sgwtera i’r ysgol. Rydym yn darparu gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth i ddisgyblion, athrawon a rhieni.

Mae swyddogion ysgolion Sustrans yn gweithio yn uniongyrchol mewn ysgolion i gefnogi pobl ifanc i deithio’n llesol. 
Mae Nod Ysgol Sustrans yn cydnabod ac yn cefnogi rhagoriaeth ysgolion mewn teithio iach a chynaliadwy.
Adnoddau cwricwlwm ac offer ymarferol i adnabod gwelliannau i lwybrau cyfagos i’ch ysgol, ac i wneud y mwyaf o’r Ddeddf Teithio Llesol yng Nghymru.
Cynlluniau gwersi a deunyddiau ar gyfer yr ystafell ddosbarth sy’n defnyddio teithio llesol fel testun byw i ddatblygu deilliannau cwricwlwm.
Gwybodaeth, cyngor ac adnoddau am ddim i gefnogi teithio llesol yn eich ysgol chi.
Ysgogwch eich ysgol i deithio’n llesol gyda’n sialens ar-lein rhad ac am ddim ar gyfer ysgolion yng Nghymru.
Ymunwch â’r sialens beicio a sgwtera rhyng-ysgol fwyaf yn y DU.
Pecyn cymorth ar gyfer cynllunio teithiau sy’n llawn adnoddau cwricwlwm ac arweiniad ymarferol i drawsnewid teithiau i’r ysgol gynradd yng Nghymru.
Cynllun Gwobrwyo Archarwyr Sustrans, yn dathlu llwyddiannau beicio, sgwtera a cherdded disgyblion.

 

Mae teithio llesol i’r ysgol yn ffordd brofedig o wella iechyd plant drwy atal gordewdra, lleihau tagfeydd o amgylch ysgolion – a’r allyriannau carbon cysylltiedig – a chynyddu canolbwyntio yn y dosbarth.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Sustrans yn gweithio gydag ysgolion yng Nghymru, ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 02920 650 602.

Dysgwch ragor am sut mae Sustrans yn gweithio gyda miloedd o ysgolion ledled y DU bob blwyddyn.

 

Location: