Amdanon ni

Plant ar eu ffordd i'r ysgol
Dyn ifanc yn beicio ym Mhenarth, Cymru
Dyn yn cerdded a'i blentyn ar hyd y prom ym Mhenarth

Mae Sustrans Cymru yn elusen sy'n galluogi pobl i deithio ar droed, beic neu drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer rhagor o'r siwrneiau a wnawn bob dydd.

Rydym yn gweithio gydag ysgolion, cymunedau, llunwyr polisi, gweithleoedd ac awdurdodau lleol fel bod pobl yn gallu dewis teithiau iachach, glanach a rhatach, gyda lleoedd a gofodau gwell i symud drwy a byw ynddynt.

I gael mwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru, cysylltwch â [email protected] neu dilynwch ni ar Drydar @SustransCymraeg