Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Amdanon ni

Plant ar eu ffordd i'r ysgol
Dyn ifanc yn beicio ym Mhenarth, Cymru
Dyn yn cerdded a'i blentyn ar hyd y prom ym Mhenarth

Mae Sustrans Cymru yn elusen sy'n galluogi pobl i deithio ar droed, beic neu drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer rhagor o'r siwrneiau a wnawn bob dydd.

Rydym yn gweithio gydag ysgolion, cymunedau, llunwyr polisi, gweithleoedd ac awdurdodau lleol fel bod pobl yn gallu dewis teithiau iachach, glanach a rhatach, gyda lleoedd a gofodau gwell i symud drwy a byw ynddynt.

I gael mwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru, cysylltwch â [email protected] neu dilynwch ni ar Drydar @SustransCymraeg