Croeso i Sustrans Cymru

Dewch o hyd i wybodaeth am ein hysgolion, gweithleoedd, gwirfoddoli a phrosiectau cymunedol; darganfyddwch y Rhywdwaith Cenedlaethol yng Nghymru; a dewch o hyd i adnoddau a chyngor ar wneud dewisiadau teithio craffach.

Rydym eisiau newid y daith i'r ysgol a chynnwys gweithgarwch corfforol yn sgiliau bywyd a ddysgir i'n plant.
Dewch inni wireddu hynny.

Two boys with a bike

Cynghorydd Phil Bale, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, yn ymateb i'n hadroddiad Bywyd Beic ac yn rhannu ei weledigaeth ar gyfer Caerdydd fel Prifddinas Byw mwyaf Ewrop.

Mae Sustrans Cymru yn gweithio gyda chymunedau, ysgolion, gweithleoedd, a pholisiwyr i hyrwyddo cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus fel dewisiadau realistig i’r car ar gyfer siwrneiau bob dydd.

Yn 2014 bydd Llywodraeth Cymru yn pasio deddfwriaeth bwysig i hyrwyddo teithio byw. Mae Sustrans yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid i gynyddu lefelau cerdded a beicio.

Your journey by bike, foot, or public transport