Wales (w)

A young girl on a bike during Cardiff's traffic free day
A stall in the street during traffic-free day in Cardiff
A family pose for a photo in the street during traffic free day in Cardiff
Two people pose for photos with a signs during traffic free day
People posing for a photo by some stall during the traffic free day in cardiff
Travelling in an environment with no congestion or air pollution may seem like a far-fetched desire but Cardiff's Car Free Day is proof that it doesn’t have to be. Cardiff’s Car Free Day, which took...
17 May 2019

Disgyblion Ynystawe gyda Swyddog Ysgol Sustrans, Roger Dutton a Matthew Bunt Eco-Sgolion Cymru.

Mae gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Ynystawe lawer i ymfalchïo ynddo'r wythnos hon. Gwobrwywyd eu hymdrechion i hyrwyddo teithio llesol i'r ysgol gyda Gwobr Nod Ysgol Efydd Sustrans. Dyfernir Nod...
4 April 2019

Ynystawe pupils with Sustrans Schools Officer, Roger Dutton and Matthew Bunt from Eco School Wales.

Ynystawe Primary School, based in Swansea, have a lot to be proud of this week. Their efforts in promoting active travel to school were rewarded with a Sustrans Bronze School Mark Award along with...
4 April 2019
Helen yn derbyn ei gwobr gan Steve Brooks a Sioned Lewis o Sustrans

Helen yn derbyn ei gwobr gan Steve Brooks a Sioned Lewis o Sustrans

Ym mis Tachwedd, dathlodd Sustrans Cymru un o'n gwirfoddolwyr mwyaf ymroddedig, Helen Jenkins, a enillodd Wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn. Mae'r wobr yn cydnabod y gwaith gwych gan ein gwirfoddolwyr...
31 January 2019
Helen receiving her award from Sustrans' Steve Brooks and Sioned Lewis

Helen receiving her award from Sustrans' Steve Brooks and Sioned Lewis

In November, Sustrans Cymru celebrated one of our most dedicated volunteers, Helen Jenkins, who won the Volunteer of the Year Award. The award recognises the fantastic work by our volunteers across...
31 January 2019

Pages