Mynd am y dref y Dolig hwn?

A girl Christmas shopping with her bicycle

Nid oes gan y rhan fwyaf ohonom sled i gario ein hanrhegion Nadolig, neu i’n hedfan adref dros y tagfeydd traffig yn llawn o siopwyr Nadolig blin. Mae’n anodd dod o hyd i geirw sy’n hedfan, ond mae gennym yr ateb delfrydol i wibio heibio’r tagfeydd ac osgoi’r meysydd parcio llawn dop.

Mae’n debyg y bydd y geiriau siopa a beicio yn peri ambell i gwestiwn; sut i gario fy siopa adref? Beth os bydd hi’n bwrw glaw ac y bydd sliperi newydd Dad yn cael eu difetha? Lle ddylwn roi’r twrci? Ac yn y blaen. Ond mae llawer o ffyrdd i droi eich beic yn sled Sion Corn y Nadolig hwn a mwynhau diwrnod o siopa di-straen a di-draffig.

Panniers a Raciau

Bagiau beic yw panniers. Maent yn cysylltu wrth gefn eich beic gan ddefnyddio rac panniers. Bydd rac wedi ei osod yn barod ar rai beiciau, a’r cyfan sydd angen i chi boeni amdano yw dewis eich pannier. Fodd bynnag, os na fydd rac parod bydd angen i chi wirio cefn eich beic am osodiadau bolltau (yn anffodus, mwy na thebyg ni fydd beiciau ffyrdd a beiciau mynydd yn gallu eu cario). Gallwch gael rac o’r rhan fwyaf o siopau beic, a bydd rhywun yno yn gallu eu gosod i chi neu, os ydych yn teimlo’n dechnegol, gallwch brynu un a’i osod eich hun.

Mae’n rhyfeddol yr amrywiaeth o panniers sydd i’w cael, ar gyfer pob chwaeth a diben. Bydd y siopwyr mwy ymarferol yn mynd am rai hawdd eu glanhau y gallwch eu cario’n gyfforddus ar eich cefn wrth bori yn y siopau, fodd bynnag os yw steil yn bwysig i chi, mae cynlluniau gwych ar gael, o batrymau lliwgar sy’n gwneud datganiad i rai tebyg i gas dogfennau addas ar gyfer y siopwyr awr ginio proffesiynol.

Trelars

Trelars yw’r dewis gorau ar gyfer y rheiny sydd am gario twrci a’r holl drimins adref, neu roi lifft adref i un o’r corachod wedi shifft hir yn ogof Sion Corn. Cewch eich synnu faint y gallwch ei gario ar eich beic gyda threlar, a pha mor hawdd yw cario’r siopa adref. Mae detholiad da o drelars ar gael, a bydd yr un iawn i chi yn dibynnu’n fawr ar gyfer beth y byddwch yn ei ddefnyddio. I gael rhagor o wybodaeth am ddod o hyd i’r trelar iawn ar eich cyfer chi, chwiliwch am un yma.

Bagedi

Yn y gorffennol byddai basgedi’n cael eu cysylltu â rhubanau pinc a blodau, ond maent wedi dod yn fwyfwy poblogaidd gydag oedolion fel ffordd ffasiynol i gario nwyddau ar eich beic. Er na fydd basged yn ddigon mawr i ffitio corrach ynddi, mae’n ffordd wych i ddod ag anrhegion o’r siopau i’w rhoi o dan y goeden. Mae basgedi’n amrywio o fersiynau gwiail prydferth i rai rhwyll wifrog, felly yn sicr fe fydd rhywbeth ar gyfer pawb os chwiliwch o gwmpas. Ac os ydych yn teimlo’n arbennig o Nadoligaidd, beth am ychwanegu ychydig o dinsel er mwyn codi ysbryd y gyrwyr blin wrth i chi feicio heibio’r ciwiau ceir.

Felly, nawr bod eich sled yn barod, byddai’n well i chi ddechrau meddwl am yr holl anrhegion pwysig!

Categories: