Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Y Big Pedal

big pedal logo
Two children cycling to school
children dressed as superheroes cycling

Y Big Pedal yw’r her feicio a sgwtera fwyaf rhwng ysgolion yn y Deyrnas Unedig. Mae’n ysbrydoli disgyblion, staff a rhieni i ddewis dwy olwyn ar gyfer eu taith i’r ysgol.

Mae Big Pedal 2018 wedi gorffen. Gwiriwch y canlyniadau terfynol ar wefan y Big Pedal: www.bigpedal.org.uk 

Cymryd rhan

Cynhelir yr her eleni o 25 Mawrth – 5 Ebrill ac mae’n agored i ddosbarthiadau unigol yn ogystal ag ysgolion cyfan. Ar bob diwrnod o’r her, bydd ysgolion yn cystadlu i weld pwy all gofnodi’r nifer fwyaf o ddisgyblion, staff a rhieni yn beicio neu’n sgwtera i’r ysgol.

Bydd pum niwrnod gorau’r ysgol yn pennu ei safle terfynol, ond cânt gofnodi siwrneiau ar gyfer bob diwrnod os dymunant.

Roedd 2018 yn flwyddynanhygoel

Cwblhaodd dros 100 o ysgolion sy'n cymryd rhan yr arolwg ac adroddiad ar-lein:

  • Dywedodd 86% o'r ysgolion a arolygwyd fod Big Pedal wedi codi ymwybyddiaeth o feicio a sgwennu yn en hysgol.
  • Dywedodd 82% o'r ysoglion a holwyd bod disgyblion yn parhau i fericio neu sgwtio i'r ysgol yn dilyn Big Pedal 2018.
  • Bydd 94% yn endrych i gymryd rhan yn Big Pedal 2019!

Gyda dros 2,000 o siwrneiau i’r ysgol yn ystod y Big Pedal, roedd y lleihad mewn tagfeydd traffig o gwmpas giât ein hysgol yn weladwy, ac am y tro cyntaf, roedd llefydd gwag ym maes parcio’r rhieni.

- Athro, Claytons Primary School

Ydych chi’n methu cymryd rhan yn y brif Her?

Mae fersiwn undydd o’r her ar gael i ysgolion nad ydynt yn gallu cymryd rhan yn y brif her, a gellir cynnwys gweithgareddau beicio a sgwtera yn ystod y diwrnod ysgol yn ogystal ag ar y daith i’r ysgol.

Gwobrau

Caiff pob ysgol ei chynnwys mewn rafflau gwobrau dyddiol i ennill gwobrau yn cynnwys sioeau stỳnt ac offer, os bydd dros 15% o’ch ysgol yn beicio neu’n sgwtera i’r ysgol bob diwrnod yn ystod yr her. Cyhoeddir manylion y gwobrau ar wefan y Big Pedal.

Codi Arian

Yn 2017, trawsnewidiodd miloedd o blant ledled y Deyrnas Unedig i’w hoff archarwr am y diwrnod i ddathlu diweddglo’r Big Pedal. Roedd y diwrnod yn llwyddiant ysgubol a chodwyd dros £8,000 i Sustrans. Rydym yn edrych ymlaen at gynnal y diwrnod Archarwyr unwaith eto yn ystod her 2018, dydd Gwener y 4ydd o Fai.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Addysg a Phobl Ifanc ar [email protected]

Categories:

Location: