Big Pedal Sustrans

Welsh Big Pedal Logo 2019
Two children cycling to school
children dressed as superheroes cycling

Big Pedal Sustrans yw'r her feicio, credded a sgwtera fwyaf rhwng ysgolion yn y Deymas Unedig, yn ysbrydoli disgyblion, staff a rhieni i ddewis 'pŵer y corff' ar gyfer eu taith i'r ysgol.  

Cymryd rhan

Cynhelir yr her eleni o 25 Mawrth – 5 Ebrill ac mae’n agored i ddosbarthiadau unigol yn ogystal ag ysgolion cyfan. Ar bob diwrnod o’r her bydd ysgolion yn cystadlu i weld pwy all gofnodi’r mwyaf o ddisgyblion, staff a rhieni yn beicio, yn cerdded neu’n sgwtera i’r ysgol.

Lawrlwythwch ein taflen wybodaeth Big Pedal Sustrans.

Cofrestru nawr ar agor

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru eich dosbarth, ewch i wefan y Big Pedalhttps://bigpedal.org.uk/cym

Sut mae’n gweithio

Ar bob diwrnod o’r her bydd ysgolion yn cystadlu i weld pwy all gofnodi’r mwyaf o ddisgyblion, staff a rhieni yn beicio, yn cerdded neu’n sgwtera i’r ysgol.
 
Bydd pum diwrnod gorau’r ysgolion yn penderf ynu ar eu safle terfynol, ond gallant gofnodi teithiau ar bob un o’r deg diwrnod os dymunant. Bydd enillwyr her y Big Pedal yn derbyn tlws Sustrans Big Pedal unigryw.

Roedd 2018 yn flwyddynanhygoel

Cwblhaodd dros 100 o ysgolion sy'n cymryd rhan yr arolwg ac adroddiad ar-lein:

  • Dywedodd 86% o'r ysgolion a arolygwyd fod Big Pedal wedi codi ymwybyddiaeth o feicio a sgwennu yn en hysgol.
  • Dywedodd 82% o'r ysoglion a holwyd bod disgyblion yn parhau i fericio neu sgwtio i'r ysgol yn dilyn Big Pedal 2018.
  • Bydd 94% yn endrych i gymryd rhan yn Big Pedal 2019!

Gyda dros 2,000 o siwrneiau i’r ysgol yn ystod y Big Pedal, roedd y lleihad mewn tagfeydd traffig o gwmpas giât ein hysgol yn weladwy, ac am y tro cyntaf, roedd llefydd gwag ym maes parcio’r rhieni.

- Athro, Claytons Primary School

Ydych chi’n methu cymryd rhan yn y brif Her?

Mae fersiwn undydd o’r her ar gael i ysgolion nad ydynt yn gallu cymryd rhan yn y brif her, a gellir cynnwys gweithgareddau beicio a sgwtera yn ystod y diwrnod ysgol yn ogystal ag ar y daith i’r ysgol.

Gwobrau

Caiff pob ysgol ei chynnwys mewn rafflau gwobrau dyddiol i ennill gwobrau yn cynnwys sioeau stỳnt ac offer, os bydd dros 15% o’ch ysgol yn beicio neu’n sgwtera i’r ysgol bob diwrnod yn ystod yr her. Cyhoeddir manylion y gwobrau ar wefan y Big Pedal.

Codi Arian

Yn 2018, trawsnewidiodd miloedd o blant ledled y Deyrnas Unedig i’w hoff archarwr am y diwrnod i ddathlu diweddglo’r Big Pedal. Roedd y diwrnod yn llwyddiant ysgubol a chodwyd dros £4,000 i Sustrans. Rydym yn edrych ymlaen at gynnal y diwrnod Archarwyr unwaith eto yn ystod her 2019, dydd Gwener y 5 o Ebrill.

Ydych chi’n gweithio i Awdurdod Lleol mewn ysgolion?

Lawrlwythwch ein taflen wybodaeth ac anfonwch ebost at [email protected] i ddarganfod sut gallwn eich cefnogi i hyrwyddo’r Big Pedal yn eich ardal chi.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Big Pedal Team ar [email protected]

 

Categories:

Location: