O'r Drws i'r Ddesg

Rydym yn rhan o grŵp rhanddeiliaid cenedlaethol Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd â chynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau, gan gynnwys awdurdodau lleol, Sustrans, Living Streets, Beicio Cymru, rhaglen eco-ysgolion Cadwch Gymru'n Daclus, a Llywodraeth Cymru. 

Nod y grŵp hwn yw datblygu rhaglen weithredu ar y cyd i gynyddu nifer y plant sy'n cerdded a beicio i'r ysgol yng Nghymru. Mae rhanddeiliaid wedi cydweithio i lunio adnodd ac animeiddiad gweledol, O'r Drws i'r Ddesg, i annog partneriaid i weithio gyda'i gilydd i wneud gwelliannau bach yn lleol, er mwyn cyflawni effaith fawr ledled Cymru.

Dangoswyd bod cerdded a beicio i'r ysgol yn ffordd effeithiol o gynyddu'r weithgarwch corfforol y mae plant a phobl ifanc yn ei wneud bob dydd. Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld y poster infograffig sy'n dangos rôl pob sefydliad wrth gynyddu'r nifer o bobl ifanc sy'n seiclo, sgtera a cherdded i'r ysgol.

 

 

Categories:

Location: