Dewch o hyd i drysorau naturiol a rhyfeddodau cudd Cymru ar y Rhwydwaith y penwythnos Sant Ffolant hwn

Mae'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn cynnig cyfle ardderchog i brofi’r rhannau hyfryd hyn o Gymru ar feic neu ar droed. Gan gysylltu’n uniongyrchol â nifer o ryfeddodau hanesyddol a thrysorau naturiol gorau Cymru, mae'n cynnig cymysgedd aruthrol o lwybrau hamdden di-draffig ac anturiaethau pellter hir llawn her ar gyfer pob math o anturwyr.

Beth am roi antur Sant Ffolant gwahanol i berson arbennig yn eich bywyd drwy fynd ar un o'r nifer o lwybrau rhyfeddol sy’n rhan o’r Rhwydwaith? Darganfyddwch rannau gorau Cymru, rhowch hwb i'ch endorffinau a chael yr adrenalin i lifo! O dirweddau rhyfeddol i gaerau hudol, mae digonedd o leoedd a gofodau cyffrous a rhamantus i'w harchwilio ar y Rhwydwaith:

Cadw oed mewn Cestyll lledrithiol…

Pa well ffordd i deimlo swyn Sant Ffolant na gydag ymweliad â chastell tylwyth teg breuddwydiol neu dro rhamantus drwy adfeilion hynafol?
Rydych yn ffodus yng Nghymru gan fod ganddi'r casgliad mwyaf o gestyll hynafol a chofebion canoloesol yn y byd, ac mae'r Rhwydwaith yn mynd â chi yn uniongyrchol at lawer ohonynt!

Mae Llwybr 4 y Lôn Geltaidd yn mynd at nifer o gestyll mawreddog, gan gynnwys Cas-gwent, Caerffili, Cydweli a Chastell Lacharn. Bydd antur ddi-draffig ar hyd Taith Taf yn mynd â chi heibio i Gastell Caerdydd, Castell Coch, Castell Caerffili yn ogystal ag Eglwysi Cadeiriol Llandaf ac Aberhonddu. Bydd adran y gogledd o Lôn Las Cymru yn mynd heibio cestyll bendigedig Biwmares, Caernarfon a Harlech.

Mae rhai o'r cestyll hyn wedi eu lleoli mewn tirweddau a morluniau trawiadol, gan roi cefnlen hudol i’r diwrnod llawn rhamant. Mae eraill yn swatio yng nghanol trefi a dinasoedd byrlymus Cymru lle gallwch gyfuno eich antur ar ddwy olwyn gydag arhosiad mewn tafarn neu fwyty lleol ar y ffordd adref.

Anturiaethau breuddwydiol yn yr awyr agored…

Os yw picnic rhamantus yn yr awyr agored yng nghanol tirweddau trawiadol yn swnio'n fwy atyniadol na chinio golau cannwyll ystrydebol gydag ugain pâr arall wedi eich gwasgu i fwyty gorlawn, yna rhowch gynnig ar un o anturiaethau rhyfeddol y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol sy'n cynnwys rhai o ryfeddodau naturiol gorau Cymru.

O Gymoedd gwyrdd mawreddog, mynyddoedd trawiadol, parciau gwledig yn gyfoeth o fywyd gwyllt a choedwigoedd godidog, i arfordiroedd trawiadol, camlesi hynod a rhaeadrau byrlymus - mae Cymru yn gyforiog o harddwch naturiol!

Archwiliwch barciau gwledig hardd llawn bywyd gwyllt sy'n cysylltu gyda Chwm Darran, Taith 3 Parc a Llwybr Cynon. Mae Llwybr Cwm Afan ger Port Talbot yn nadreddu drwy dir trawiadol Parc Fforest Afan ar hyd llwybr di-draffig gwych, ac os ydych am gael yr adrenalin i lifo rhowch gynnig ar lwybrau beic mynydd o’r radd flaenaf Cognation drwy'r fforest. Os mai dyffrynnoedd toreithiog hardd ac argaeau gloyw sy’n mynd â’ch bryd cewch eich cyfareddu gan Ddyffryn Elan harddwych yng nghalon Canolbarth Cymru.

Mae'r Rhwydwaith hefyd yn dilyn rhai llwybrau arfordirol gogoneddus, ac yn cysylltu gyda Llwybr Arfordir Cymru mewn mannau. Mae Llwybr 4 y Lôn Geltaidd yn cadw at arfordir De Cymru am ran helaeth o'i 255 milltir. Gellir mynd i'r afael â'r Llwybr yn ei gyfanrwydd, neu mewn darnau hwylus byrrach di-draffig.

Mae rhai adrannau rhagorol yn cynnwys Llwybr Beiciau Abertawe, Parc Arfordirol, y Mileniwm llanniwn elli a'r Dramffordd yn Saundersfoot.  Mae adrannau trawiadol i’w cael hefyd ar Lwybr 5 ar hyd Llwybr Arfordir Gogledd Cymru sy'n cynnwys golygfeydd godidog dros y môr, trefi marchnad hynod a phentrefi pysgota - yn cynnwys Llandudno i Gonwy ac adrannau Phrestatyn i Landrillo yn Rhos.

Lle'r aiff eich antur nesaf â chi…

Mae dros 1400 milltir o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol gwych i'w harchwilio yng Nghymru yn unig, delfrydol i’w harchwilio gyda phartner, teulu neu ffrindiau. Darganfyddwch lwybrau yn eich ardal leol a thu hwnt - porwch drwy eich catalog o lwybrau yng Nghymru, neu defnyddiwch ein  dyfais mapio ar-lein www.sustrans.org.uk/ncn/map <http://www.sustrans.org.uk/ncn/map> i ganfod teithiau ledled y DU.

 

Location: