Ewch i archwilio Penclacwydd - Gŵyl Feicio Gŵyr

Beicwyr yn mwynhau’r olygfa
Date
Dydd Iau 18 Awst 2016, 10yb-5yh
Venue
Gŵyl Feicio Gŵyr, Clwb Rygbi Dynfant, Dynfant, SA2 7RU

Ewch i archwilio gyda Sustrans ar y daith feicio hon ar gyfer teuluoedd ac fe gewch eich arwain gan wirfoddolwyr Sustrans ar hyd Llwybr Cenedlaethol 4, heibio ymylon hyfryd Penrhyn Gŵyr.

Dyma daith feicio ar hyd aber hardd afon Llwchwr i Ganolfan Adar y Gwlyptir ym Mhenclacwydd, ble bydd amser i fynd ati i archwilio.  Byddwn yn troi’n ein holau tuag at Ddynfant gyda seibiant yng Nghlwb Cychod Llwchwr cyn teithio yn ein blaenau at Ddol Farm lle bydd te a chacen yn cael eu gweini. Bydd amser i archwilio’r fferm, yn cynnwys ei gwenyn a’i grawnwin.

Mae’r daith wedi’i harwain hon yn un o 21 taith feicio sy’n ffurfio Gŵyl Feicio Gŵyr.

Manylion y digwyddiad:

  • Cwrdd yng Nghlwb Rygbi Dynfant am 10yb.
  • Mae hon yn daith hawdd, 16 milltir o lwybr sydd ar y cyfan yn wastad. Anelir at gyrraedd yn ôl at Glwb Rygbi Dynfant am 5yh.
  • Gellir prynu cinio yng Nghanolfan Adar y Gwlyptir, neu ddod â’ch pecyn bwyd eich hunain. 
  • Gwisgwch ddillad sy’n addas ar gyfer y tywydd, dewch ag eli ac/neu het haul, dillad sy’n dal dŵr a rhywbeth i’w yfed.
  • Rhaid i bawb o dan 18 mlwydd oed fod yng nghwmpeini oedolyn.

I ymuno â’r daith hon, nid oes rhaid i chi gofrestru gyda Gŵyl Feicio Gŵyr na thalu, ond rydym yn argymell cofrestru ar-lein rhag i chi gael eich siomi ar y diwrnod.

Ewch i archwilio gyda Sustrans

Mae’r teithiau beicio a cherdded hyn wedi’u cynllunio i arddangos y llwybrau beicio ledled y wlad. Trefnir y teithiau hyn gan ein staff a gwirfoddolwyr, ac maen nhw’n ffordd wych o ddod o hyd i lwybrau lleol, cael ychydig o awyr iach a chwrdd â phobl newydd.

Gŵyl Feicio Gŵyr

Lleolir yr ŵyl yn ardal hardd Penrhyn Gŵyr rhwng 13-20 Awst 2016. Mae’n cynnwys 21 taith, sy’n amrywio o deithiau hawdd sy’n addas ar gyfer teuluoedd gyda phlant ifanc i deithiau heriol ar gyfer y rhai sy’n fwy heini a phrofiadol. Cewch wersylla yng Nghlwb Rygbi Dynfant, lle mae’r mwyafrif o’r teithiau yn cychwyn. Mae’r teithiau beic yn ymweld â  mannau o ddiddordeb lleol a hanesyddol. Mae cofrestru ar gyfer yr ŵyl (£5, plant o dan 16 am ddim) yn rhoi’r hawl i chi gymryd rhan mewn cynifer o deithiau beic ag y dymunwch. Ewch at www.gowercyclingfestival.org am fanylion ac i gofrestru.