Dathlu Gŵyl Seiclo Aberystwyth gyda thaith feicio Sustrans i’r teulu oll

Date
28 Mai 2018 – 10:00yb
Venue
Promenâd Aberystwyth – yr un pen â’r harbwr, Aberystwyth, Wales, SY23 2DD

Ymunwch â Sustrans am reid hwyliog i’r teulu o lan môr Aberystwyth i Glan yr Afon ar hyd Llwybr Rheidol, gyda’i olygfeydd hynod dros afon Rheidol.

Bydd dewis hefyd i fynd ymlaen i Gapel Bangor ac yn ôl.

Cofiwch ddod â diod a rhywbeth i’w fwyta gyda chi! A dewch â’ch camera i gael tynnu lluniau o’r golygfeydd anhygoel sydd i’w gweld ar y daith hon.

Gwybodaeth am y reid

Mae’r reid fyrrach yn 5.5 milltir, a’r un hirach yn 11 milltir.

Mae hon yn reid hawdd sy’n addas i deuluoedd â phlant, a byddwn yn beicio ar gyflymdra sy’n gweddu i bawb yn y grŵp.

Bydd y reid yn cymryd tua:

  • awr a hanner ar gyfer y reid fyrrach
  • dwy awr a hanner ar gyfer y reid hirach.

Bydd y ddwy reid yn cynnwys cyfle i aros am hoe fach.

Archebwch eich lle

 

Location: