Teithiau Iach yng Nghymru

Bachgen yn beicio i'r ysgol yn yr haf
plant yn y maes chwarae ar eu beiciau
Merch ar ei sgwter
Lle cadw beiciau o flaen yr ysgol

Mae rhaglen Teithiau Iach Sustrans yn gweithio gydag ysgolion ledled Cymru i greu diwylliant sy'n ei gwneud hi'n haws i blant gerdded, sgwtera neu feicio.

Rydym yn cefnogi Hyrwyddwyr Ysgol ac yn cydweithio â chysylltiadau mewn Awdurdodau Lleol i helpu i wella llwybrau a datblygu ymagweddau ysgol gyfan i deithio mewn modd iachach. Mae ystod o weithgareddau ymgysylltu yn helpu i adeiladu'r hyder, brwdfrydedd a'r sgiliau sydd eu hangen i helpu i ffurfio arferion teithio iach newydd. Mae'r gweithgareddau a'r gwersi hyn yn cefnogi ymdrechion ysgolion i ennill gwobrau Eco-Sgolion ac Ysgolion Iach yn ogystal â gweithio tuag at wobr Nod Ysgol Sustrans sy'n cydnabod rhagoriaeth mewn teithio cynaliadwy.


Mae'r Rhaglen Teithiau Iach yn cynnig:
 

 • arweiniad a chefnogaeth i’r ysgol wrth gynllunio ac ymdrin â materion teithio penodol yn eich ysgol chi
 • gweithgareddau a gwersi gan ein harbenigwyr
 • cymelliadau i hyrwyddo teithio llesol i gymuned yr ysgol
 • mynediad at ein canllawiau gweithgaredd, gwersi cwricwlwm a heriau
 • mynediad at yr adnodd Nod Ysgol ar-lein newydd
 • cyfleoedd cysgodi i roi sgiliau ychwanegol i’ch staff
 • llefydd rhad ac am ddim ar ddyddiau hyfforddiant teithio llesol i athrawon. 
   

Mae ysgolion sy'n cymryd rhan yn:
 

 • cwblhau arolygon teithio blynyddol
 • sefydlu o leiaf dau Bencampwr Teithiau Iach
 • cynnwys disgyblion yn eich cynllunio
 • gweithio tuag at ddarparu storfeydd beic a sgwter o safon uchel
 • mynychu ein cyfleoedd hyfforddiant ar gyfer athrawon
 • hyrwyddo teithio llesol yn weithredol drwy gyfarfodydd boreol a gweithgareddau
 • cynnig cyfle i feiciau gael gwiriad diogelwch yn rheolaidd
 • defnyddio’r wefan Nod Ysgol i gofnodi cynnydd a chyflawni eich achrediad.

Gall ysgolion sy'n gweithio gyda Sustrans yn y modd hwn disgwyl i leihau canran y disgyblion sydd fel arfer yn cael eu gyrru i'r ysgol gan dros 10%.

Cliciwch yma i wneud cais ar gyfer Teithiau Iach. 

Location: