Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Bywyd Beicio Caerdydd

"Os ydym am gynnwys twf Caerdydd yn y dyfodol – a lliniaru gorlawnder – yna mae angen i ni newid y ffordd rydym yn meddwl am deithio o amgylch y ddinas. Ein targed yw i dros 50% o siwrneiau gael eu gwneud ar feic, ar droed neu ar drafnidiaeth gyhoeddus erbyn 2026."

Y Cynghorydd Caro Wild, Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth Cyngor Caerdydd

Ely bridge

Pont Afon Elai, Heol Orllewinol y Bont-faen

Gosodwyd pont newydd ar gyfer beicwyr a cherddwyr ym mis Mai 2017 ar Heol Orllewinol y Bont-faen, dros afon Elai, i gysylltu â datblygiad preswyl mawr ar safle hen felin bapur fawr.

Mae cyllid wedi’i gadarnhau i ddylunio cyfleusterau beicio ar wahân ar goridor Heol Orllewinol y Bont-faen rhwng y bont newydd a Grand Avenue.

Simone Lanfredini, Ymchwilydd Ôlddoethurol ym Mhrifysgol Caerdydd

"Rwy’n ymchwilydd ôl-ddoethurol yn astudio celloedd canser ym Mhrifysgol Caerdydd, ond cefais fy ngeni a’m magu yn Turin. Yn Turin a Chaerdydd mae’n well gen i deithio i’r gwaith ac i ddilyn diddordebau ar fy meic. Yn gyffredinol, yng Nghaerdydd, mae gyrwyr yn fwy ystyriol o bobl ar feic, o’i gymharu â’r Eidal, ac mae hyn yn gwneud y reid yn ddymunol ac yn gymharol ddiogel."

"Byddai gwell darpariaeth ar gyfer beicio yn sicr yn cynyddu faint rwy’n beicio yn hytrach na defnyddio’r car"

A oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Bywyd Beicio Caerdydd? Cysylltwch a ni