Maniffesto 2021 Sustrans Cymru: Cymru yfory, i bawb

Maniffesto Sustrans Cymru 2021 clawr blaen dogfen

Maniffesto 2021 Sustrans Cymru

Rydym am weld byd lle mae pobl wedi'u cysylltu trwy drafnidiaeth gynaliadwy a theithio actif.

Byd lle nad yw peidio â chael car yn effeithio ar eich gallu i gael eich cynnwys yn y cymdeithas.

Lawrlwythwch ein maniffesto 20201 llawn.

Maniffesto Sustrans Cymru 2021 clawr blaen dogfen (pop-out)

Maniffesto ar dudalen

Ni fu gweledigaeth Sustrans Cymru ar gyfer Cymru Yfory erioed mor berthnasol.

Dychmygwch gymdeithas lle gall pawb gerdded neu feicio yn eu cymdogaethau.

Mae ysgolion, siopau a gweithleoedd o fewn cyrraedd yn hawdd, ac mae ein trefi yn hygyrch, yn wyrdd ac yn fywiog.
  

Rydym wedi nodi gofynion Sustrans Cymru ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru a fyddai, pe baent cael eu gweithredu, yn gwneud gwahaniaeth aruthrol i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

  

Rhannwch y dudalen hon

 Linkedin icon Email icon