Maniffesto 2021 Sustrans Cymru: Cymru yfory, i bawb

Maniffesto Sustrans Cymru 2021 clawr blaen dogfen

Maniffesto Sustrans Cymru 2021

We want to see a world where people are connected via sustainable transport and active travel.

And where not having a car does not affect your ability to be included in society.

Download our full 2021 manifesto.

Maniffesto Sustrans Cymru 2021 clawr blaen dogfen (pop-out)

Manifesto on a page

You can also download our one-page 2021 manifesto for Wales.

Ni fu gweledigaeth Sustrans Cymru ar gyfer Cymru Yfory erioed mor berthnasol.

Dychmygwch gymdeithas lle gall pawb gerdded neu feicio yn eu cymdogaethau.

Mae ysgolion, siopau a gweithleoedd o fewn cyrraedd yn hawdd, ac mae ein trefi yn hygyrch, yn wyrdd ac yn fywiog.
  

Rydym wedi nodi gofynion Sustrans Cymru ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru a fyddai, pe baent cael eu gweithredu, yn gwneud gwahaniaeth aruthrol i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

  

Share this page

 Linkedin icon Email icon