Maniffesto 2021 Sustrans Cymru: Cymru yfory, i bawb

Lawrlwythwch Maniffesto Sustrans Cymru 2021

Mae Cymru yn wynebu rhai heriau dwys. O newid yn yr hinsawdd a llygredd aer i argyfyngau iechyd corfforol a meddyliol, mae’r pwysedd ar gymunedau ledled y wlad yn dwysáu. Nid oes bwled arian ar gyfer yr heriau hyn.

Cynigion maniffesto Sustrans ar gyfer Cymru

Rydym wedi nodi gofynion Sustrans Cymru ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru a fyddai, pe baent cael

eu gweithredu, yn gwneud gwahaniaeth aruthrol i genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

Rydym yn annog Lywodraeth nesaf Cymru i i weithredu'r canlynol er mwyn sicrhau bod Cymru yfory, yn lle i bawb.