Wythnos Beicio i’r Ysgol 2019

Defnyddiwch yr hashnodau #WythnosBeicioIrYsgol a #BikeToSchoolWeek i rannu unrhyw weithgareddau rydych yn eu cynnal yn ystod yr wythnos.

Mae Wythnos Beicio i’r Ysgol yn ddigwyddiad wythnos gyfan ar gyfer dangos y manteision a ddaw o feicio i’r ysgol, ac fe’i cynhelir ledled y Deyrnas Unedig.

Mae Wythnos Beicio i’r Ysgol yn gyfle ardderchog i hyrwyddo’r effaith gadarnhaol y gall ffordd iach o fyw ei gael ar lesiant ac iechyd disgyblion. Cewch gymryd rhan am ddim, nid oes angen cofrestru, ac mae’n ffordd wych o baratoi ar gyfer y Sustrans Big Pedal yn y gwanwyn.

Yn ystod Wythnos Beicio i’r Ysgol, gofynnwn i athrawon annog disgyblion, rhieni a staff i feicio i’r ysgol.

Gadewch i rieni wybod eich bod yn cymryd rhan, gwahoddwch nhw i lawrlwytho’r ‘Canllaw i gerdded, beicio a sgwtera i’r ysgol’ am ddim, ac i gymryd rhan yn y gystadleuaeth ffotograffau am gyfle i ennill beic newydd sbon gan Frog Bikes.

Ymunwch ag Wythnos Beicio i’r Ysgol 23 – 27 Medi 2019

Adnoddau i Athrawon

Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau difyr i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth yn ystod y pum diwrnod y byddwn yn cynnal Wythnos Beicio i’r Ysgol.

Adnoddau i Athrawon

Frog Bikes logo

Cystadleuaeth Ffotograffau i Deuluoedd

Darllenwch am sut i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth ffotograffau Wythnos Beicio i’r Ysgol 2019 ac ennill beic newydd sbon gan Frog Bikes.

Cystadleuaeth ffotograffau Wythnos Beicio i’r Ysgol

Canllaw i’r teulu

Lawrlwythwch ein canllaw am ddim i deuluoedd sydd eisiau cyngor defnyddiol am feicio, cerdded a sgwtera i’r ysgol.

Cofrestrwch i dderbyn eich canllaw i deuluoedd am ddim

The Bikeability Trust

The Bikeability Trust

Mae Bikeability Trust yn cefnogi Wythnos Beicio i'r Ysgol eleni gyda chystadleuaeth stori ynghyd ag adnoddau ychwanegol ar gyfer athrawon a hyfforddwyr beicio.

Ewch i wefan Bikeability Trust

Os ydych chi’n gweithio mewn ysgol neu’n awdurdod lleol a bod gennych ddiddordeb gweithio gyda ni i gynyddu teithiau iach, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Education team

Education team