Afan Valley

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: South East Wales
 • Distance: 6 miles
 • Start: Port Talbot
 • Finish: Afan Forest Park
 • Classification: Easy
 • Type: Traffic Free
 • Surface: Mixed
 • National Cycle Network: Route 887

Route Description

Starting at Aberavon Seafront the route winds northwards, conveniently linking up with Port Talbot Bus and Train stations, the Shopping Centre, and on to a pretty woodland riverside path skimming the old mining communities of Cwmafan and Pontrhydyfen and the start of Afan Forest Park.

Along this stretch you will discover the Afan Valley Portrait Bench where three local heroes, Richard Burton, Rob Brydon and local man Dick Wagstaff, stand proudly in weathering steel. The Park is also a haven for all sorts of wonderful wildlife including red deer and buzzards.

Follow the route northwards through the glistening trees of the forest until you reach the Afan Forest Park Visitor Centre where you can rent mountain bikes and follow one of their World-class mountain biking trails through the forest; visit the mining museum, or simply kick back with a cold drink from the café and soak up the panoramic forest views.

Further north, the route connects with the new Llynfi Valley route where you’ll discover some brilliant artworks and wonderful Valleys landscapes.

Things to see and do

Free Maps and Leaflets

 

Cwm Afan

Mae’r llwybr hwn yn teithio rhwng Port Talbot ac ardal hyfryd Fforest Afan. Mae’r ardal yn hafan i bob math o fywyd gwyllt rhyfeddol ac mae ganddi lwybrau beicio mynydd o’r safon uchaf.

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: De-ddwyrain Cymru 
 • Pellter: 6 milltir 
 • Dechrau: Port Talbot
 • Gorffen: Parc Coedwig Afan 
 • Dosbarthiad: Hawdd 
 • Math: Di-draffig 
 • Wyneb: Cymysg 
 • Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol: Llwybr 887

Dysgifiad y Llwybr

Gan ddechrau ar Lan y Môr Aberafan, mae’r llwybr yn nadreddu i gyfeiriad y gogledd, gan gysylltu’n gyfleus â gorsafoedd Bysiau a Threnau Port Talbot, y Ganolfan Siopa, ac ymlaen at lwybr coediog glan yr afon hyfryd sy’n rhedeg ar hyd ymylon hen gymunedau glofaol Cwmafan a Phont-rhyd-y-fen a dechrau Parc Fforest Afan.

Ar hyd yr adran hon fe welwch Fainc Portreadau Cwm Afan lle mae tri arwr lleol, Richard Burton, Rob Brydon a’r gŵr lleol Dick Wagstaff, yn sefyll yn falch mewn dur hindreuliedig. Mae’r Parc hefyd yn hafan ar gyfer pob math o fywyd gwyllt bendigedig yn cynnwys ceirw coch a boncathod.

Dilynwch y llwybr i gyfeiriad y gogledd drwy’r coed nes y dewch i Ganolfan Ymwelwyr Parc Fforest Afan lle gallwch logi beiciau mynydd a dilyn un o’r llwybrau beicio mynydd o’r radd flaenaf drwy’r goedwig; ymweld â’r amgueddfa lofaol, neu ymlacio gyda diod oer o’r caffi neu’r siop a mwynhau’r golygfeydd panoramig o’r goedwig.

Ymhellach i’r gogledd mae’r llwybr yn cysylltu â llwybr newydd Cwm Llynfi lle gallwch weld gweithiau celf godidog a thirweddau rhyfeddol y Cymoedd.

Pethau i'w Gwneud a'u Gweld

 

Route gpx download

This route is available as a gpx download that is compatible on all major gps devices.

Download: Afan Valley.gpx

Latitude: 
51.628198744492835
Longitude: 
-3.668802867578169
Zoom level: 
12
Route sign image: 
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

This route travels between Port Talbot and the gorgeous Afan Forest.  The area is a haven for all sorts of wonderful wildlife and has world-class mountain bike trails.

Length: 
6 miles